Jordbruk

 
 

Växtföljden är ganska fri med sockerbetor, industrigrönsaker, oljeväxter, gräsfrö och spannmål. Målsättningen är att sprida skörden över tiden och därmed även risken för väderpåverkan. På våra jordar avkastar tidigt tröskmogna grödor jämnare än de sent tröskade, medan exempelvis betor lättare kan växa till sig en del extra på hösten. För att möta skörde-fluktuationer finns bevattnings-möjlighet på ungefär halva arealen. Bevattning är för övrigt en förutsättning för den kontrakterade
bladgrönsaksodlingen till Findus. Vattnet är till största delen uppsamlat dräneringsvatten i konstgjorda dammar.

 

Jorden går från sandiga till något leriga moränjordar, alltså lättbrukade men torkkänsliga. Läget strax öster om Helsingborgs landborg, gör att många ofta välbehövliga skurar tyvärr går söder eller norr om oss.

Driftens omsättning är cirka 8 miljoner kronor, där externa körslor står för en femtedel.

Tre familjemedlemmar och en heltidsanställd har ganska jämn sysselsättning. Växtodlingen består av cirka 450 hektar i egen drift, samt ett par hundra hektar till på delentreprenad. På gården finns också en biobränsleterminal i Södra Skogsenergi AB:s regi, som täcker en halvtidstjänst med tyngdpunkt på vinterhalvåret. Arbetet består i huvudsak av omlastning av flis från svenska (24 m) till danska (18 m) lastbilar, då mesta flisen går till danska värmeverk.

Även vinterväghållning på närbelägna företag hjälper till att jämna ut arbetskurvan över året.